Tekenwerk monument

Bijzonder tekenwerk voor een monument in de binnenstad van Haarlem

Werkomschrijving

Een monument in de binnenstad van Haarlem, prachtig om hiervan het tekenwerk uit te mogen voeren. Toch verdient een monument extra aandacht! Voor dit gemeentelijk monument stelt de Gemeente Haarlem specifieke eisen m.b.t. het behouden van specifieke monumentale details welke bijdragen aan de historie van het monument.

Bouwvergunning Haarlem heeft de opdracht gegund gekregen om het tekenwerk voor dit bijzondere project uit te voeren én hiervoor de omgevingsvergunning aan te vragen.

Beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden aan het monument

Om het monument geheel te verduurzamen, is Bouwvergunning Haarlem met een plan gekomen naar de opdrachtgever om de werkzaamheden zo efficient mogelijk aan te pakken.

De werkzaamheden bestaan uit:

  • Nieuwe elektrotechnische installatie volgens NEN 1010
  • Nieuwe CV installatie volgens NPR3378
  • Aanpassen interieur begane grond en 1e verdieping
  • Aanbrengen geisoleerde voorzetwanden voor- en achtergevel
  • Aanbrengen vloerisolatie onder bestaande vloer
  • Aanbrengen hoogwaardige isolatie tegen dakbeschot
  • Plaatsen aanbouw aan de achtergevel

Bijzonderheden
De Gemeente Haarlem wilt zoveel mogelijk originele details van het monument behouden. Daarom is er besloten om de bestaande achtergevel, met zijn prachtige knipvoeg, intact te laten. Ook is het prachtig geboogd gevelkozijn aan de zijgevel behouden. Het is deze aandacht voor historische details wat het werken met monumenten zo bijzonder maakt.

Beschrijving van de werkzaamheden door Bouwvergunning Haarlem

Bouwvergunning heeft voor de benodigde omgevingsvergunning de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

Intekenen bestaande situatie inclusief inmeten van de bestaande situatie in het werk
– Voor-, achter- en zijgevels bestaande situatie
– Plattegrond bestaande situatie
– Specifieke monumentale details

Bijzonderheden
De bestaande archiefstukken voor dit project waren slechts gedeeltelijk aanwezig en van slechte kwaliteit. De archiefstukken waren met de hand getekend, niet op schaal en incompleet. De bestaande situatie, vanaf de voordeur tot aan de nok, is ingemeten in het werk en vertaald op tekening. Het inmeten en intekenen van de bestaande situatie op deze manier is arbeidsintensief, maar wel degelijk benodigd, aangezien de de basis vormt voor de nieuwe situatie.

Intekenen nieuwe situatie
– Voor-, achter- en zijgevels bestaande situatie nieuwe situatie
– Principe uitvoering constructie
– Plattegrond nieuwe situatie
– Diverse doorsnedes van de nieuwe woning
– Horizontale- en verticale detailaansluitingen
– Ventilatieberekening volgens eisen bouwbesluit

Bijzonderheden
Het mogen werken aan een monument is iets bijzonders. Helemaal als het een oud pand in het centrum van Haarlem betreft. In overleg met de opdrachtgever hebben wij besloten om zoveel mogelijk monumentale details te behouden. Dit maakte dat bijvoorbeeld de aanbouw anders wordt uitgevoerd dan traditioneel het geval is. In de situatie bij dit project, blijft de bestaande achtergevel namelijk geheel gehandhaafd. Hetzelfde geldt voor het getoogde raam aan de zijgevel, waarvan de bovenzijde van de boog gehandhaafd blijft. Het is dit aandacht voor details wat dit project zo bijzonder maakt!

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment