Tekenwerk woonark

Waarderhaven Haarlem

Werkomschrijving

Een bijzonder project. Het uitvoeren van het benodigde tekenwerk voor de omgevingsvergunningsaanvraag van een woonark! Bouwvergunning Haarlem is benadert met dit bijzondere verzoek door een van zijn opdrachtgevers. De tekeningen van de arkbouwer waren in zekere mate aanwezig, alleen nog niet voldoende uitgewerkt voor de omgevingsvergunningsaanvraag.

Bouwvergunning Haarlem heeft het tekenwerk vervolgens uitgevoerd van zowel de bestaande- als de nieuwe situatie van de woonark welke vervolgens gebruikt is om de omgevingsvergunning aan te vragen.

Beschrijving van de werkzaamheden door Bouwvergunning Haarlem

Bouwvergunning heeft voor de benodigde omgevingsvergunning de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

Intekenen bestaande situatie inclusief inmeten van de bestaande situatie in het werk

– Voor-, achter- en zijgevels bestaande situatie
– Plattegrond bestaande situatie
– Specifieke details als bijvoorbeeld nutsvoorzieningen, rioolaansluiting e.d.

Bijzonderheden
De bestaande archiefstukken voor dit project waren niet aanwezig. De waarderhaven in Haarlem is kort geleden compleet op de schop gegaan, waarbij de nieuwe situatie van de woonarken niet exact zijn ingetekent door de Gemeente Haarlem. Er is door Bouwvergunning Haarlem een werkopname geweest om al het maatwerk in het werk in te meten, om te voldoen aan de eisen van de gemeente m.b.t. het tekenwerk van de bestaande situatie van de woonark inclusief voortuin met daarin diverse nutsvoorzieningen van de gemeente zelf.

Intekenen nieuwe situatie
– Voor-, achter- en zijgevels bestaande situatie nieuwe situatie
– Plattegrond nieuwe situatie
– Diverse doorsnedes van de woonark
– Horizontale- en verticale detailaansluitingen
– Ventilatieberekening volgens eisen bouwbesluitBijzonderheden
Het bijzondere van dit project was dat de opdrachtgever zélf al contact had met een arkbouwer, inclusief een zowat complete gedigitaliseerde tekening! Dit maakte het tekenwerk voor Bouwvergunning Haarlem een stuk eenvoudiger. De eis van de opdrachtgever om het tekenwerk binnen 2 weken te leveren is daarom gelukt, dankzij een nauwe samenwerking met opdrachtgever, arkbouwer én Bouwvergunning Haarlem

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment